Bestellen

 


Zo gaat een bestelling: U doet een bestelling via het bestelformulier. Daarna worden de kosten berekend inclusief verzendkosten (Afhankelijk van het bedrag of uw eigen wens, wordt het verzekerd opgestuurd of standaard.) Daarna wordt alles gemaakt. Wanneer het totaalbedrag ontvangen is wordt de bestelling verzonden. Levertijd kan variëren, omdat sommige producten veel tijd en energie vergen om gemaakt te worden.
Wanneer een produkt niet leverbaar is zal op verzoek een alternatief product gemaakt worden.

De pakketten worden alleen gemaakt en geleverd als men akkoord gaat met voorwaarden.
De pakketten worden niet geleverd zolang de betaling van het bestelde niet voldaan is.

Kruiden.
Het gebruik van kruiden is de verantwoordelijkheid van de koper en is dus niet de verantwoordelijkheid van De Witte Roos. Wel kunt u om een kruiden advies vragen bij Mevr N. de Vos-Man, Therapeut. Na een consult valt het voorgeschreven kruid wel onder de verantwoording van De Witte Roos. Mits strikt gehouden wordt aan de aangegeven in te nemen of te gebruiken hoeveelheden.


Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Indien u op- of aanmerkingen heeft met betrekking tot één van de vermelde bepalingen, kunt u zich wenden tot De Witte Roos, via e-mail.

Algemeen.
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten welke door U en De Witte Roos gesloten worden. Op al onze artikelen zijn de volgende levering en betalingcondities van toepassing.

Prijs.
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief 19% B.T.W.

Betaling.
Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief verzendkosten. Betaling dient binnen 10 werkdagen na orderdatum aan De Witte Roos te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Bij betaling bij levering onder rembours, zal het verschuldigde totaalbedrag tijdens de aflevering van de artikelen overhandigd worden.

Acceptatie-indicatie

Verzendkosten.
Als uw bestelling is betaald, dan zorgt De Witte Roos ervoor, dat het pakje bij u wordt thuis bezorgd.Voor de verzendkosten worden de tarieven van TPG-Post gehanteerd. Bij uw bestelling van schilderijen hoger dan € 100,- zijn de kosten voor rekening van De Witte Roos. Bij de kruidenpakketjes geldt dit voor bestellingen boven de € 50,- .

Annulering.
Iedere bestelling kan binnen 5 werkdagen na orderdatum uitsluitend per e-mail worden geannuleerd. De Witte Roos kan zonder opgave van reden een order beëindigen of weigeren. Dit zal per e-mail aan u meegedeeld worden.

Levering.
Artikelen worden na ontvangst van de betaling opgestuurd. Kunstvoorwerpen binnen 5 werkdagen, kruidenproducten worden vers bereid en kunnen daardoor een langere levertijd hebben. Dit zal per e-mail medegedeeld worden.
Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit eveneens per e-mail medegedeeld worden.

Aansprakelijkheid.
De Witte Roos is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. U kunt uw bestelling verzekerd laten verzenden tegen een meerprijs. Dit kunt u in een aparte mail aangeven. Alle pakketten worden verzonden via TPG Post. Het Track&Trace nummer zal aan ontvanger doorgegeven worden via e-mail.

Retourneren.
Geen enkel produkt met kruiden kan geretourneerd worden. Dit in verband met de houdbaarheid en hygiëne. Gemaakte werken tijdens een workshop kunnen niet worden geretourneerd. Schilderijen mogen terug, mits binnen 2 weken en in ongeschonden staat. Bij een retourzending altijd een uitdraai van het retourformulier bijsluiten. Verzendkosten van de retournering zijn voor uw rekening.

Wijzigingsrecht.
De Witte Roos heeft ten alle tijden het recht deze algemene levering en betalingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. U zult hiervan op de hoogte worden gesteld bij uw bestelling. U heeft de mogelijkheid de nog niet afgeronde overeenkomst per direct te ontbinden. Dit geld niet voor goederen die reeds door u zijn ontvangen.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, schroom dan niet om te bellen met De Witte Roos. Telefoon: 0578-571335 (dit nummer NIET gebruiken voor Helder inzicht!).

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 februari 2006 opgesteld

 

De Witte Roos  - Kruidengeneeskunde & kunst