Consulten

 


Tijdens een seichem behandeling voelt de therapeut energie patronen in de aura. Dit kan voelen als hitte, tinteling, prikkeling, golven etc. Bij een helder voelend therapeut vind ook overdracht van pijn en emoties plaats.

Hier kan de therapeut dan verschillende dingen mee doen. Of naar de keel brengen (energetisch) zodat het geuit wordt via de spraak. of In het hart gebracht worden zodat het gevoeld kan worden, vaak wordt er dan gehuild of kan het afgevoerd worden via de voeten .
Na het verwijderen van de blokkades moet de energie weer aangevuld worden en komen er (meestal) symbolen of dieren in een visioen van de therapeut binnen, deze moeten in de aura gezet worden. Dit voelt vaak heel verlichtend en appart aan.

De meeste mensen die zo'n behandeling ondergaan voelen zich na zo'n behandeling verlicht en letterlijk licht dus is het fijn wanneer je door massage terug gebracht wordt in het lichaam.
Resultaat een brede glimlach op het gezicht en heerlijk in je vel zitten.

Kortom seichem brengt je weer in harmonie/balans met je lichaam en geest.

Anamnese met kruidenadvies

Kruidengeneeskunde ofwel fytotherapie
Het woord fytotherapie is samengesteld uit de Griekse woorden fython (plant) en therapeia (geneeswijze). Fytotherapie betekent dus eigenlijk plantengeneeswijze of plantengeneeskunde.
Het is professionele toepassing van plantaardige geneesmiddelen (fytotherapeutica) met als doel de gezondheid te behouden of te bevorderen.
Het gebruik van fytotherapeutica buiten de professionele hulpverlening om (zelfzorg, mantelzorg) is dus geen fytotherapie..

Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die als actieve ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in ruwe of bewerkte staat. Bij plantenmaterialen zijn sappen, gomsoorten, vette oliën, vluchtige oliën en enige andere stof van deze aard. Fytotherapeutica kunnen hulpstoffen bevatten als toevoeging aan de actieve bestanddelen. Zoals zout, honing, vit E etc.

Een fytotherapeut kijkt naar het totaal beeld van de mens.
Er wordt dus niet alleen gekeken naar de klacht maar naar de oorzaak en naar het waarom van deze oorzaak.
Daarom wordt er gevraagd naar gebeurtenissen en ziekten in het verleden.
Naar gebeurtenissen en ziekten in het heden.
Ook wordt er gevraagd naar het karakter, voorkeuren, kleuren, patronen, uiterlijk, houding etc.

In mijn ogen, ( Nadia de Vos-Man) is het doel  van een kruidengeneeskundige blokkades te doorbreken, mensen te helpen het juiste levenspad weer te vinden. Om er zo voor te zorgen dat de innerlijke mens weer in balans is of weer in harmonie is met zichzelf en de omgeving.

Een Fytotherapeut is geen arts en mag alleen op eigen verantwoording van de patiënt deze genezen, want ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam daarom zal nooit een fytotherapeut verantwoordelijk gesteld kunnen worden bij een misbruik van kruiden. Wel is een therapeut verantwoordelijk voor het goed voorschrijven en begeleiden van een patiënt.

Consult van een uur (exclusief voorgeschreven kruiden).

Tarot legging

Men vermoed dat de kaarten veel ouder zijn dan de 13e eeuw gezien de verklaring van de woorden.
In het latijn betekend arcana , geheim.
In het egyptisch betekend, tar de weg en ro Koninklijk.

Pas vanaf de 13de en 14de eeuw duikt het spel op in officiële documenten van diverse Europese landen. De oudst bekende en bewaard gebleven Tarotkaarten zijn van een recenter datum, het 15de eeuwse “Visconti-Sforza” spel.
Ook al weten wij vrijwel niets over de ware oorsprong van dit mysterieuze spel, toch heeft het de mensen vanuit de meest verschillende achtergronden en culturen gefascineerd, bewogen en steeds tot nieuwe inzichten gebracht.
Het klassiek geworden tarot spel bestaat uit 78 kaarten.
De grote arcanaen met 22 kaarten met een sterk achetypische afbeelding . En 56 kleine arcana kaarten die het allerdaagse leven vertegenwoordigen.
De meest gekende versie is de zg. Tarot de marseille door Paul marteau getekend rond 1930.
De populairste uitvoering is die van Rider wait. Deze is in begin 20e eeuw ontworpen.
Daarnaast zijn de Thoth tarot van Aleister Crowley en Frieda Harris erg populair.

De letters in de tarot staan voor verscheidene andere woorden.(anagram)
Je kunt er zelfs een zin uit halen.
tora orat ator rota taro = De wet spreekt over de inwijdingen van het zijn.

TARO(T):
tora: leer, aanwijzing, wet (Hebreeuws)
orat: taal, het woord (van het Latijnse 'oratio')
rato: de verwezenlijking (van het Latijnse 'ratus')
ator: Egyptische godheid van de inwijding
rota: het rad van wording (Latijn)
otar: horen (van het Griekse 'otarion')
arot: werken (van het Griekse 'arotos')

Verschillende manieren van leggen.
Er zijn heel veel manieren van leggen en niet een is verkeerd.
Volg vooral je eigen systeem.
Ook kan je bij elke kaart(nummer) zoveel kaarten leggen als dat jij wilt.

Keltisch kruis, De opgave.
1 De aard van het probleem
2 Positieve invloed
3 negatief er op inwerkt
4 wat bemiddeld
5 uitkomst. In het midden

Driehoek punt naar boven. Geestes leven.
1 Inzicht
2 Evenwicht
3 Harmonie

Driehoek punt naar beneden.Gevoelsleven
1 Hoop
2 Liefde
3 Angsten

Rij van drie
verleden, heden en toekomst.

Combinatie 7 ligging. De ster
1 aard van het probleem
2 Positieve inwerking
3 negatieve inwerking
4 het verleden
5 het heden
6 de toekomst.
7 eindresultaat.

Hoofdkaart en twee stammen
1 De aard van het probleem
2 kansen die geboden worden of dat wat bewust is.( links is het gedrag tot nu toe)
3 hindernissen of tegenslagen. Onbewuste. (links)
4 houding naar buiten toe. (links)
5 zoals de houding naar buiten toe zou moeten zijn. (rechts is het advies hoe te handelen.)
6 onbewuste instelling advies betreffende emotionele instelling.(rechts)
7Advies bewuste handels wijze.

De mens Ster van 5
1 vrienden en bekenden
2 Gezondheid
3 financiën
4 gevoel, hartsaangelegenheden
5 Studie werk intellect en activiteiten.

Relatie legging tussen twee mensen

1 bewust niveau partner A,  1 bewust niveau partner B
2 Innerlijk niveau A,  4 de situatie,  2 Innerlijk niveau partner B
3 Houding naar buiten toe,  3 Houding naar buiten toe.

Tarot legging met uitleg. Verleden- heden- toekomst. Of  Positieve invloed - negatieve invloed op een schets van de huidige situatie.

Aura Schilderij

Aura en chakra’s
Wat is een aura?
Een aura is een energieveld of lichtveld om een levend wezen. Het is de levenskracht. In dit energieveld bevinden zich zeven hoofdcentra: de chakra's. De kleur en de vorm en grootte van het aura, verandert constant en vertelt iets over de lichamelijke en geestelijke toestand van een persoon.

Meer over de aura

Mensen die zich erin trainen of hier van nature gevoelig voor zijn kunnen deze aura's waarnemen. Een aura ziet eruit als een licht of kring rond iemands hoofd of lichaam.
Dat mensen omringt worden door aura's is al eeuwen bekend. Christelijke heiligen worden niet voor niks vaak afgebeeld met een halo rond het hoofd. De oude Egyptenaren deden hetzelfde bij hun goden en belangrijke mensen, en bij de Hindoes, Boedisten, Grieken en Romeinen kan men dit verschijnsel terugvinden.
Sommige beschrijven de aura als een ei-vorm een soort lichtring rond het lichaam. Anderen hebben het over een warmte gloed die straalt rond het lichaam en bestaat uit alle kleuren van het spectrum

Als je het niet probeert zal je ook nooit een aura zien.
Hoe kan je leren aura's te zien?
door de gevoeligheid van de ogen te vergroten
door langer, geconcentreerd te leren kijken
leren kijken met het gebied aan de buitenkant van de ogen, omdat het centrale
gedeelte waar men normaal mee kijkt beschadigd is door kunstmatig licht
(tv, computer, felle lichten, enz. )
communicatie tussen linker- en rechter hersenhelft verbeteren.

Door oefening kan je je hierin trainen.
Als het je lukt aura's te zien kun je verschillende vormen en kleuren zien op verschillende plaatsen rond het lichaam. De plek en kleur hebben ieder hun eigen betekenis.
Linkerkant - toekomst
De kleur aan de linkerkant is de vibratie die je wezen binnenkomt. Hoe dichter bij, hoe sneller je het zal merken. Enkele ogenblikken, uren of maanden.
Midden (ervaring)
De kleur die je boven het hoofd ziet, is de kleur van wat je ervaart op dat moment.
Rechterkant (uiting)
De energie die anderen rond je voelen, die je uitstraalt.

Betekenis van aura kleuren
ROZE - verliefdheid of aantrekken van liefde, meedogen en compassie.
ROOD - wilskracht, passie, vitaliteit, lichamelijke activiteit, verlangen, boosheid of nervositeit.
ORANJE - creativiteit, kunstzinnigheid, expressiviteit, denken terwijl de bezig bent, drang om succes of resultaat te hebben, sexueel.
GEEL - zonnig, opgewonden, mentaal, kracht, verwachting, machtsstrijd
GROEN - genezen, onderwijzen, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, goed zelfvertrouwen, goede balans tussen lichaam en geest.
BLAUW - diepe gevoelens, vrede, liefde affectie, communicatie, hoogste idealen volbrengen.
VIOLET - mystiek, vereniging, betovering, charme, diep spiritueel inzicht, veel spirituele energie.
WIT - hoger ontwikkeld of spiritueel wezen, heeft de eigenschappen van alle kleuren, sterke motivatie, vermogen om te concentreren.

Ook zilver en goud zijn kleuren die gezien kunnen worden maar deze komen niet vaak voor.

Aura's leren zien
Als je begint met het leren zien van aura's is het het beste als je de omstandigheden zo optimaal mogelijk maakt.
Plaats een persoon voor een witte of lichte achtergrond. Een gekleurde achtergrond zal de kleur van het aura veranderen.
Kies een goede plaats om naar te kijken. Het midden van het voorhoofd bijvoorbeeld. Dit is de plaats van het "derde oog".
Kijk geconcentreerd naar deze plek voor 30 - 60 seconden.
Na 30 seconden richt je je aandacht op je buitenste gezichtvermogen, je ogen blijven gericht op het derde oog. Concentratie is belangrijk. Verzet je tegen de verleiding om in de rondte te gaan kijken.
Als het goed is zal je zien dat de achtergrond het dichtste bij de persoon lichter is en een andere kleur heeft dan verder buiten de persoon.
Hoe langer en geconcentreerder je kijkt des te duidelijker het zal worden.

Chakra betekent in het sanskriet 'wiel' of 'schijf'. De chakra wordt ook wel omschreven
als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar
kruisen of tegenkomen.
Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos.
De Chakra's dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan.


Kruinchakra = Ik weet.

Derde oog = Ik zie.
Keelchakra = Ik spreek.
Hartchakra = Ik heb lief.
Zonnevlecht (solar plexus) = Ik wil.
Heiligbeenchakra = Ik koetser.
Stuitchakra = Ik vertrouw.

Affirmaties die bij de chakra's passen zijn:
wortelchakra
Mijn leven is vol overvloed.
Mijn hogere Zelf vervult alles wat ik nodig heb.
Waar ik ook ben, ik ben thuis.
Ik uit mijn emoties.
Ik vertrouw op de goedheid van het leven.


heiligbeenchakra
Ik zorg goed voor mezelf.
Ik accepteer en erken mijn seksualiteit.
Mijn fysieke gezondheid is sterk en puur.
Ik laat plezier en goedheid toe.
Ik ben dankbaar voor wat ik ben.

zonnevlecht-chakra
Op een gezonde en kalme manier laat ik al mijn oude overbodige ballast los.
Ik heb recht op een eigen leven.
Ik ben vrij om te kiezen.
Ik ben waardevol omdat ik besta.

hartchakra
Ik ben onvoorwaardelijke liefde voor me Zelf en anderen mensen.
Alle liefde woont in mijn hart.
Liefde is het enige wat belangrijk is in het leven.
Ik vertrouw in liefde.

keelchakra
Ik laat mijn diepste gevoelens en emoties toe.
Mijn communicatie komt vanuit mijn diepere ik.
Ik heb recht om te geloven waar ik in geloof.
Ik leef in mijn waarheid.
Ik leef vanuit mijn integriteit.

voorhoofdchakra
Ik zie ook het beste in mezelf.
Ik vertrouw op mijn intuïtie en innerlijke gevoel.
Ik wil mijn emoties toestaan en ervaren.
Ik ben de bron van mijn waarheid en liefde in mijn leven.
Wijsheid put ik uit het verleden, genezing uit het heden.

kruinchakra
Ik erken en accepteer mijn spiritualiteit.
Ik ben één met mij Zelf, het universum en alle leven.
Ik word geleid en beschermd.
Ik weet dat alles goed is ook al lijkt het tegendeel waar.
Ik laat mijn ego los.

Wil je een persoonlijk auraschilderij? Naar aanleiding van een foto van jezelf, met een paar steekwoorden van je karakter maak ik (na vooruitbetaling) een persoonlijk schilderij en stuur deze naar je toe.

Gids tekening

Gidsen...wat zijn ze, waar zijn ze, hoe zien ze eruit?                             
Gidsen zijn mensen zonder stoffelijk lichaam. Ze zijn altijd bij ons, al van bij onze geboorte en reeds lang daarvoor. Mensen die niets van gidsen kennen en er een waarnemen denken dat ze een engel gezien hebben. Je hoofdgids is iemand waar je al eens een leven mee gehad hebt en toen een innige band mee had. Het is een oeroude ziel die niet meer incarneert en je begeleider is voor altijd. Hulpgidsen. Mensen die je in dit leven hebt gekend en waar je een innige band mee gehad hebt. Het kan ook iemand zijn uit een vorig leven...hoeft niet perse een familielid te zijn, een vriend of vriendin kan ook. Ze zijn er om je voor een korte, of langere, tijd te begeleiden en je helpt door moeilijke periodes heen te gaan.
Ik voel dikwijls de aanwezigheid van mijn gids, ik ervaar een zeer warm en vertrouwd 'iets" en weet zeker dat hij bij me is. Gidsen "leven" in de vierde dimensie. Onze wereld is er een van drie dimensies. In de vierde dimensie bestaat geen tijd en afstand. Ze handelen uit pure en allesomvattende liefde en zijn er altijd voor je. Je hoeft ze maar aan te spreken en hun aandacht is voor honderd procent op jou gericht. Ze grijpen niet in je levenswandel, je bent volledig vrij, een gids dringt NOOIT iets op.
Je bent niet alleen, je wordt altijd door prachtige energieën omringd, door liefdevolle wezens van het zuivere licht, die jou altijd ter zijde willen staan.
Dit, wanneer je je daarvoor openstelt en hun hulp ook werkelijk verlangt. Jijzelf zult om deze hulp kunnen vragen.
Hoe doe je dit in de praktijk? Ga eerst eens in contact met jezelf. Spreek met je gidsen, al zie je ze niet.
Vraag, overleg, luister, ervaar.
Je krijgt hierdoor ook meer rust en vertrouwen.
Mooie, harmonieuze muziek en een kaarsje kunnen hierbij waardevol zijn, omdat het de sfeer zal verhogen.
Letterlijk wel te verstaan.
Want wanneer je een bepaalde sfeer oproept, dan doe je dat nu meer bewust,omdat je je wenst af te stemmen op een hogere trilling, op een hogere dimensie, op hogere gebieden van "Zijn".
Je schept dus eerst de sfeer die daarbij hoort en je gaat je behaaglijk voelen.
Helemaal ontspannen en prettig, waardoor je het contact al bijna ervaart.
Je voelt je al warm worden van binnen, vol liefde en genegenheid.
Je houdt van jezelf en van je vrienden in de geest, en je voelt nu dat je niet meer alleen bent, maar omringd door gelukzaligheid en liefde.
Je laat dit gevoel heel rustig toe en neemt hiervoor alle tijd.
Dan besef je misschien op dat moment, dat de liefde er altijd was, maar omdat je het veelal te druk had, kon je dit niet zo ervaren.
Nu je je echter daarvan bewust wordt, weet je dat je een bron hebt ontdekt;
dat je een ware schat hebt aangeboord, die je liefde, geluk en gezondheid brengt.
En via de onzichtbare draden van liefde, van licht en van kracht, kun je je bewust leren verbinden met de hogere sferen van Licht, met dimensies, oneindig en mooi,
waarin je het volledige één-zijn ervaart...

Dit stukje is geschreven door Magda en zo ervaar ik dat zelf ook.


Je gids ontmoeten via een tekening? Naar aanleiding van een foto van jezelf stuur ik de tekening van je gidsen (na vooruitbetaling), naar je toe.

DroomverklaringIeder mens droomt meerdere keren per nacht.
Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij of zij slaapt. Dromen komen vooral voor tijdens de REM-slaap.
Wat een droom is en waar het precies voor dient is niet bekend, al zijn er wel vermoedens. Zo is gebleken dat men vaak droomt over dingen die men overdag heeft meegemaakt. Dit wordt de dagrest genoemd. Dromen zouden helpen de gebeurtenissen te verwerken.
In het verleden zag men dromen als boodschappen van de goden en kende men er een voorspellende functie aan toe. Om de verschillende droomsymbolen te analyseren, waren er droomduiders en droomboeken. Het is ook mogelijk om in kleur te dromen.
REM slaap: Deze fase in de slaap heeft een aantal karakteristieke kenmerken:

  • Er zijn horizontale en verticale ogenbewegingen;
  • De spieren zijn volledig ontspannen;
  • Mensen dromen (bijna) alleen maar in deze fase: als zij in het slaaplaboratorium gewekt worden tijdens een periode van remslaap blijken zij vaak dromen te rapporteren. Dit in tegenstelling tot andere slaapfasen
  • Er is tijdens de remfase een grote hersenactiviteit, te vergelijken met wanneer men wakker is. Dit typische ritme noemt men bèta-golven. Vanwege het samengaan van deze verhoogde hersenactiviteit en een maximale spierontspanning, spreekt men soms ook van 'paradoxale slaap'.

Sommige dromen kan je na het ontwaken herinneren. Het is dan handig de droom op te schrijven.
Zo kunnen de manieren van voortbewegen in je droom voor de verschillende verwerkingssnelheden van een problemen staan.
Je in een snel rijdende auto begeven wilt bijvoorbeeld zeggen,  dat je op dit moment snel aan het veranderen bent of dat je, je snel kunt verplaatsen in een nieuwe toestand van zijn. Terwijl wanneer je als vast genageld bent, je dat kan zeggen,  dat je momenteel het gevoel hebt niet vooruit te kunnen komen.

Een rode appel eten zou vertaald kunnen worden naar:  Rood is verbod. Appel is vruchtbaarheid.
Het tot je willen nemen van verboden vruchtbaarheden.

Zwanger zijn,  kan betekenen dat je zwanger bent of dat je zwanger wilt worden maar kan ook staan voor het nieuwe liefde volle wezen in jezelf dat gekoesterd moet worden…


Een schriftelijke uitleg over je droom. Wanneer je een droom hebt gehad en je hebt deze opgeschreven, kun je deze naar mij sturen.
Na vooruitbetaling stuur ik een uitgebreide uitleg, via de email of per brief terug.

Geïnteresseerd in één van bovenstaande consulten? Kijk voor prijzen e.d. op"Bestellen en Prijzen".
Voor informatie of een afspraak bel of email mij:
Nadia de Vos-Man tel: 0578- 571335, info@witte-roos.nl

Alle consulten worden gegeven op lokatie: Beatrixweg 19 te Vaassen.

 

 

 

 

 

 

 

De Witte Roos - Kruidengeneeskunde & kunst